Dzień Edukacji Narodowej 2021

Dnia 14 października 2021 r. w naszej szkole obchodziliśmy Dzień Edukacji
Narodowej. Z tej okazji na uroczystym apelu spotkali się uczniowie, nauczyciele, pracownicy
administracji i obsługi oraz zaproszeni goście.
Uroczystość rozpoczęła się programem artystycznym w wykonaniu uczniów klas
ósmych oraz chóru szkolnego, którzy słowem i piosenką wyrazili podziękowania
nauczycielom za codzienną troskę, wsparcie, opiekę i przekazywaną wiedzę. W zabawnych
scenkach ukazali również obraz współczesnej szkoły i awans zawodowy nauczyciela.
Wiele ciepłych słów pod adresem pedagogów i pracowników szkoły skierowała Pani
dyrektor B. Stępniewska-Szewczak dziękując za dotychczasowe zaangażowanie, cierpliwość i
wyrozumiałość okazywaną uczniom, szczególnie w czasie zdalnego nauczania, które okazało
się wielkim wyzwaniem dla wszystkich oraz życząc siły i wytrwałości w dalszej pracy.
W tym dniu wyróżnieni pracownicy uhonorowani zostali nagrodami Dyrektora Szkoły
za wzorowe wykonywanie obowiązków oraz kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły.
Natomiast Pani dyrektor otrzymała z rąk Dyrektora ZEAS Pana S. Ignaciuka nagrodę Wójta.
Za trud wkładany w wychowanie i wykształcenie dzieci, słowa uznania złożyli w
stronę grona pedagogicznego zaproszeni goście, życząc jednocześnie  satysfakcji i radości z
wykonywanej pracy, a także dalszych sukcesów zawodowych.
Wspólne świętowanie upłynęło w bardzo miłej i odświętnej atmosferze.

Więcej zdjęć wkrótce.

Author: admin