Edukacja pozaformalna w gminie Stanin

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z warunkami przystąpienia do projektu „Edukacja
pozaformalna w szkołach podstawowych w Gminie Stanin” realizowanego w ramach programu
Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Rekrutacja do projekt od 1 grudnia w SP im.
St. Grafika w Zagoździu, SP w Jeleńcu, SP w Sarnowie, SP w Zastawiu, SP w Tuchowiczu, SP w Staninie.
Realizacja zajęć rozpocznie się od stycznia 2024 r. Celem głównym projektu jest nabycie w okresie od
01.01.2023 do 30.06.2024 nowych umiejętności, uzdolnień, zainteresowań poza edukacją formalną z
zakresu wielojęzyczności, kompetencji matematycznych/cyfrowych, świadomości i ekspresji
kulturalnej, myślenie krytycznego i kompleksowego rozwiązywania problemów. Projekt jest
skierowany do grupy 120 uczniów/uczennic znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społeczno-
ekonomicznej, którzy uczą się w jednej z wyżej wymienionych szkół.

Author: admin