Edukacja pozaformalna w szkołach podstawowych w Gminie Stanin

Od stycznia bieżącego roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Tuchowiczu realizowany jest projekt „Edukacja pozaformalna w szkołach podstawowych w Gminie Stanin” realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego na lata 2021-2027. Celem głównym projektu jest nabycie w okresie od 01.01.2023 do 30.06.2024 nowych umiejętności, uzdolnień, zainteresowań poza edukacją formalną z zakresu wielojęzyczności, kompetencji matematycznych/cyfrowych, świadomości i ekspresji kulturalnej, myślenia krytycznego i kompleksowego rozwiązywania problemów.

W naszej szkole realizowane są zajęcia z języka polskiego ( Z polskim za pan brat), matematyki (Wspólny mianownik), języka angielskiego (Język obcy-dodaj do ulubionych) oraz rozwijające grupowe sztuki walki.

W styczniu odbyły się 104 godziny zajęć , a w lutym 109 godzin zajęć.

Poniżej kilka  zdjęć z zajęć.

Author: admin