„Warto uczyć się języków obcych”

Warto uczyć się języków obcych
„Na wakacjach i na czacie i jak myślisz o etacie,
za granicą, u rodziny lub gdy zdajesz egzaminy.
Kto języki obce zna, ten się całkiem nieźle ma!”
27 maja 2024r. w naszej szkole odbył się festiwal podsumowujący działania programu „Szkoła z klasą” w klasach starszych oraz innowacji pedagogicznej „Europa i ja” w klasach młodszych. Najpopularniejszym językiem europejskim jest język angielski. Uczniowie mają możliwość nauki tego języka w naszej szkole już od przedszkola, dlatego istotnym jest uświadomienie społeczności szkolnej dlaczego warto uczyć się języków obcych oraz pokazanie, że nauka słownictwa i gramatyki może być łatwa i przyjemna.
W 21. edycji programu „Szkoła z klasą” uczniowie klas starszych (VI-VIII) pracowali metodą „design thinking” realizując projekt pt. „Angielska gramatyka nie taka straszna”. Głównym założeniem tego projektu było znalezienie odpowiedzi na pytanie „Co zrobić, aby lepiej zrozumieć i zapamiętać angielską gramatykę?”. Języka obcego uczymy się świadomie, w przeciwieństwie do ojczystego. Ucząc się nowego języka zwracamy uwagę na budowę zdań, części mowy, poznajemy nowe słowa. Pracując w grupach uczniowie wykonywali prezentacje wyjaśniające konkretne zagadnienia gramatyczne, przygotowywali karty pracy, gazetki, rozsypani ćwiczące formy angielskich czasowników, przygotowali quizy wykorzystując m.in. aplikacje Kahoot, Quizizz, Wordwall, LearningApps itp.. Głównym celem programu „Szkoła z klasą” było rozwijanie wśród uczniów poczucia sprawczości i odpowiedzialności za własny proces uczenia, umiejętności współpracy, pracy zespołowej, kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów.

W ramach innowacji pedagogicznej „Europa i ja” uczniowie klas II i III poznali lepiej Anglię – kraj, którego języka uczą się już od przedszkola. Poznali i wykonali m.in. symbole narodowe, odbyli wirtualną podróż po Londynie – stolicy Anglii, poznali ciekawe miejsca warte odwiedzenia, zobaczyli, a następnie wykonali różnymi technikami zwierzęta i rośliny, ułożyli z własnych ciał cyfry 1-10. Nauka miała formę zabawy, dzięki czemu uczniowie bardzo chętnie wykonywali wszystkie zadania. A większa motywacja i chęć nauki w klasach młodszych przekłada się na lepsze przyswajanie języka w klasach starszych.
W dniu dzisiejszym uczniowie zaprezentowali efekty swojej pracy, przedstawiając ciekawe scenki śpiewając piosenki oraz przeprowadzając quizy i konkursy, nad którymi pracowali w ciągu roku szkolnego. Język angielski to zdecydowanie najpopularniejszy język na świecie i najczęściej wybierany do nauki jako język obcy, dlatego cieszy nas fakt, że uczniowie chętnie i z zaangażowaniem wykonywali zadania, rozwijając dzięki temu motywację do nauki.

Opracowała: Wioleta Gryczka

Author: admin