3 MAJA

30 kwietnia uczciliśmy w naszej szkole 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uczniowie klasy VII  pod kierunkiem p.A. Sowy zaprezentowali montaż słowno-muzyczny na temat okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Prezentowane wiersze i pieśni patriotyczne podkreśliły rangę najważniejszego dokumentu w państwie, jakim jest ustawa zasadnicza, zawierająca zbiór praw i obowiązków obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.

Author: admin