UROCZYSTE ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu 03 września rozpoczął się kolejny rok nauki w szkole. Nasi uczniowie po wakacjach w komplecie i pełnej gali zjawili się wraz z rodzicami na uroczystej inauguracji. Wczesnym rankiem uczestniczyli we Mszy Świętej, podczas której ks. Proboszcz uświadomił zebranym konieczność realizacji celów niezbędnych do rozwoju i życie w prawdzie. W szkole uczniowie wysłuchali przemówienia pani Dyrektor, która przypomniała fakty historyczne związane z kolejną rocznicą wybuchu wojny, przedstawiła  bohaterską postać „Inki”, zwróciła uwagę na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. Wszyscy z uwagą wysłuchali także listów przesłanych przez władze oświatowe. Następnie uczniowska brać spotkała się w klasach ze swoimi wychowawcami. W ten sposób rok szkolny 2018/19 został rozpoczęty.

Author: admin