Zrównoważony rozwój – Wszyscy powinniśmy dbać o środowisko.

Uczniowie naszej szkoły biorą czynny udział w akcjach , mających na celu ochronę środowiska. Z troski o naszą planetę przystąpiliśmy do akcji Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci. Przynieśliśmy do szkoły ogromną ilość odkurzaczy, suszarek do włosów, komputerów, telewizorów itp.
Prowadzimy również przez cały rok zbiórkę zużytych baterii. Ochrona Ziemi to jeden z naszych priorytet.

Sustainable Lifestyle – Let’s all Protect the Environment

Students from  our school  are actively involved in various actions to protect the environment. They really care about our planet. For this reason, we have joined the iniciative ‘All the children collect the electronic waste. They brought to school lots of devices such as: vacuum cleaners, hair dryers, computers, TVs, mobiles etc.  Moreover, we constantly collect used batteries. Protecting the Earth is one of our priorities.

Author: admin