WARSZTATY INFORMATYCZNE

W dniach   23-25 .10.2020 w Zespole Szkół w Tuchowiczu odbyły się warsztaty   informatyczne pod hasłem ,,Rozwijanie kompetencji informatycznych na podstawie zajęć informatycznych.” realizowanych  w ramach projektu „modelowe Lokalne Ośrodki Wiedzy i Edukacji dla obszarów zdegradowanych i defaworyzowanych – Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom”-kształcenie ustawiczne dorosłych w Gminie Stanin.

W szkoleniu uczestniczyło 10  nauczycieli z Zespołu Szkół w Tuchowiczu. Podczas zajęć warsztatowych, trwających 20 godzin, pedagodzy pogłębiali swoje umiejętności komputerowe dotyczące programu Office 365 oraz aplikacji Ms Teams , która jest wykorzystywana podczas edukacji zdalnej z uczniami w czasie pandemii. Nauczyciele podnosili swoje kwalifikacje w zakresie wykorzystania technik ICT w obrębie aplikacji Ms Teams, w tym tworzenie zespołów, kanałów informacyjnych, sposobów zdawania prac domowych, udostępniania uczniom pulpitu, wirtualnej tablicy. Uczyli się wykorzystania narzędzi służących sprawdzaniu wiedzy ucznia na Ms Formsach i Testportalu.

Projekt realizowany przez Zespół Szkół w Tuchowiczu ukierunkowany jest na rozwój umiejętności kluczowych, niezbędnych człowiekowi przez całe życie.

Ze względu na pandemię i postęp cywilizacyjny wiedza dotycząca wykorzystania technik nauczania na odległość stała się niezbędna każdemu nauczycielowi.

W planie mamy szkolenie z tego bloku tematycznego jeszcze kolejnych grup. Zachęcamy do  przesyłania zgłoszeń. O terminie warsztatów poinformujemy w późniejszym terminie (plany uległy zmianie ze względu na pandemię)

Author: admin