DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

 

Dzień Edukacji Narodowej zwany popularnie Dniem Nauczyciela odbył się w szkole w piątek 12 października. Na wyjątkowy charakter tego święta wpływ ma obecność wielu niecodziennych gości: emerytowanych nauczycieli, rodziców, ks. proboszcza. Odświętną aurę tworzą galowe stroje wielu uczniów, uśmiechy na twarzach nauczycieli, ciepłe słowa dyrekcji pod adresem pedagogów  i pracowników szkoły, podziękowania za ich trud  i poświęcenie. Dzień ten jest okazją   do uhonorowania i wyróżnienia przez dyrekcję szkoły zasłużonych nauczycieli i pracowników. Dzień Edukacji Narodowej – to chwila na refleksję o trudach, wymaganiach i problemach,  które niesie z roku na rok coraz trudniejsza, odpowiedzialna, i coraz mniej doceniana nauczycielska profesja. Optymizmu i nadziei dodał uczestnikom akademii humorystyczny, kabaretowy przekaz  o trudach  nauczycielskiej misji wypowiedziany  i wyśpiewany przez grupę ośmioklasistów, którzy  pracowali pod pieczą swojego wychowawcy P. Mariusza Ciołka- niezawodnego, doświadczonego  twórcy kabaretowych scenariuszy.

 

Author: admin