„Całe życie jest szkołą”

Pod takim hasłem 19 czerwca 2019r. zakończyliśmy rok szkolny 2018/19.Msza Święta rozpoczęła ceremoniał pożegnania. Jak zazwyczaj,  ks. Proboszcz w mistrzowski sposób przekazał uczniom wiele cennych refleksji i wskazówek wychowawczo-religijnych po minionym roku i na nadchodzące wakacje. Uroczystość szkolną zaszczycił swą obecnością Wójt p. Krzysztof Kazana oraz Przewodnicząca Rady Gminy p. Zofia Czubek. Pani Dyrektor  Bożena Stępniewska-Szewczak w swym przemówieniu podsumowała miniony, trudny dla oświaty rok szkolny, wręczyła świadectwa, nagrody absolwentom i uczniom wyróżniającym się w nauce i w innych formach działalności oraz listy gratulacyjne rodzicom. Podziękowała za współpracę nauczycielom i pracownikom szkoły. W tym dniu w  sposób szczególne piękny pożegnano odchodzącą na emeryturę  po wielu latach pracy w Zespole Szkół w Tuchowiczu p. Barbarę Kopeć. Uroczystość zakończenia roku szkolnego to wydarzenie, podczas którego żal rozstania miesza się z radością na nadchodzące wakacje. Wszystkim spragnionym zasłużonego odpoczynku życzymy udanych, ciepłych, zdrowych i bezpiecznych  wakacji oraz entuzjastycznego powrotu we wrześniu. Naszym drogim Absolwentom  życzymy sukcesów w życiu   i w dalszej edukacji. Jesteśmy przekonani, że nabyte w szkole postawy, wiedzę i umiejętności, wykorzystywać będą w swoim codziennym życiu, godnie reprezentując szkołę, rodzinny dom, pamiętając, że „Całe  życie jest szkołą”!

Tytan pracy, solidności, odpowiedzialności, cierpliwości, nauczyciel z powołania, wzór do naśladowania. Serdeczna  i szczera koleżanka. Tak można scharakteryzować P.B. Kopeć, nauczyciela geografii, przyrody, wdż-u, która podjęła decyzję o przejściu na emeryturę. Przebieg pracy zawodowej P.B. Kopeć przedstawia się następująco:

– od 02.06.1986 roku do 31.08.1987 roku praca w Zakładzie Rolnym w Morawie

– od 1.09.1987 roku do 31.08.1990  Szkoła Podstawowa w Zaborowie

– od 1.04 do 31.03.1990 SP w  Kotowie

– od 1.09.1990 roku do 31.08.1993 Szkoła Podstawowa Nacpolsku

– od 13.09.1993 do 31.08. 1995 SP w  Czerśli

– od 1.09.1995 roku do dzisiaj SP w Tuchowiczu

– od 1.09.1999 roku do 31.08.2008 roku – równolegle praca w Publicznym Gimnazjum w Staninie.

Pani Basia łącznie przepracowała 33 lata, z czego w szkole ponad 30 lat. Pani Kopeć to osoba, która ustawicznie się dokształcała, zdobywała nowe kwalifikacje i uprawnienia. W 1994 roku ukończyła kurs doskonalący w zakresie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej.

W 1999 roku- ukończyła podyplomowe studia z geografii na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2004 roku kurs kwalifikacyjny z wychowania do życia w rodzinie. W 2006 roku uzyskała stopień nauczyciela dyplomowanego. Podczas swojej pracy pedagogicznej ukończyła wiele form doskonalenia zawodowego, które trafnie wykorzystywała w  pracy dydaktyczno-wychowawczej z uczniami. Wśród nich były:

– Elementarz siedmiu kroków – 2 etapy

– Uczyć lepiej, czyli jak wzmacniać aktywność uczniów

– Metody aktywizujące i techniki pracy grupowej  w przedmiotach przyrodniczych

– Edukacja regionalna, dziedzictwo kulturowe w regionie

– Wewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły

– Praca z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera

Pani Basia to osoba o ogromnych osiągnięciach zawodowych. Jej praca jako nauczyciela nagradzana była przez dyrektora szkoły i Wójta Gminy Stanin. Otrzymała następujące nagrody: Dyrektora Szkoły: 1999, 2001, 2005, 2006, 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016; Nagrodę Wójta Gminy Stanin  w 2004.

Pani Kopeć bardzo aktywnie włączała się w życie szkoły.  Integrowała środowisko lokalne, przygotowując  uroczystości, np. z okazji Dnia Kobiet, Dnia Matki. Organizowała dla uczniów różnego rodzaju działania wychowawcze, ferie, zimowiska, biwaki.

 Wśród nich: Jak zdrowo, wesoło i dobrze żyć, Raz na ludowo zimowiskowo. Angażowała się w projekty unijne realizowane w szkole: Szkoła Przyszłości w Gminach Ziemi Łukowskiej, Comenius. Włączała swoich podopiecznych w różnorakie akcje charytatywne: ,,  I ty możesz zostać św. Mikołajem, Góra Grosza, Pomóż dzieciom przetrwać zimę ‘’.

 Jako nauczyciel, byłaś Basiu, dla swoich uczniów wzorem człowieka i wychowawcy. Zawsze na sercu leżało Ci dobro każdego dziecka. Dawałaś przykład postawy nauczyciela godnego naśladowania. Angażowałaś się w pracę całym sercem i osobowością. Zawsze raził  Cię  brak kultury, niewłaściwe zachowania, dbałaś ,aby Twoi uczniowie zachowywali się godnie. Aktywnie pracowałaś jako członek naszej rady pedagogicznej. Z całego serca dziękujemy Ci za wszystko, co przez lata uczyniłaś dla nas, naszych uczniów, szkoły i środowiska lokalnego. Pamiętaj, że emerytura to nie koniec, to początek nowego rozdziału życia, w którym wreszcie znajdziesz czas dla siebie, na realizację swoich marzeń

Może Grecja? Może Wenecja?

A może Paryż lub Barcelona?

Przed Tobą chwile zwariowane i szalone

Gdyby jednak szaleństwo ci się znudziło

I zatęsknisz do nas- zapraszamy serdecznie

Musisz nas odwiedzać koniecznie.

Nie mówimy żegnaj, ale do widzenia .

Author: admin