Inauguracja roku szkolnego 2019/2020

Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół w Tuchowiczu W dniu 2 września w Zespole Szkół w Tuchowiczu odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020. Uczniowie, rodzice i nauczyciele zgromadzili się na sali gimnastycznej. Spotkaniu przewodniczyła Pani Dyrektor Bożena Stępniewska-Szewczak. W swojej mowie skierowanej do ogółu zgromadzenia wyraziła nadzieję owocnej współpracy w rozpoczynającym się roku szkolnym oraz życzyła wszystkim uczniom samych sukcesów. Odczytano listy od Kuratora Oświaty – Teresy Misiuk oraz od Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego. Po zebraniu ogólnym uczniowie spotkali się ze swoimi wychowawcami w klasach. Uczniowie opuszczali budynek szkoły z uśmiechem na twarzy.

Author: admin