WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

Wymagania przedmiotowe

kl 1

kl 2

kl 3

kl 4

kl 5

 

kl 6

 

kl 7

 

kl 8

PG 3

 

 


WYMAGANIA DLA UCZNIÓW Z ORZECZENIEM i OPINIĄ PPP

 

 

Plan awansu zawodowego  Wiola Gryczka  mój-PLAN-.doc (262 pobrania)