WYMAGANIA EDUKACYJNE

 

Wymagania przedmiotowe

kl 1

kl 2

kl 3

kl 4

kl 5

 

kl 6

 

kl 7

PG 2

 

PG 3

WYMAGANIA DLA UCZNIÓW Z ORZECZENIEM

 

 

Plan awansu zawodowego  Wiola Gryczka  mój-PLAN-.doc (226 pobrań)